Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

informuji:

pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I.kolo) a případné II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu obce Oší, Olší č. p. 65

Dále na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou

V Olší dne 23. 11. 2022


Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Sejmuto: