Novelizovaná rozpočtová skladba

Z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2022, dochází ke změně rozpočtové skladby pro rok 2022. Mění se pouze číslo položky, nemající vliv na jejich stávající použití. Objem na účtech se nemění.

Původní položkaNázevNová položkaNázevHodnota
1340Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1345Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci175 000
5193Výdaje na dopravní obslužnost5323Neinvestiční transfery krajům34 500

V Olší, dne 3. 1. 2022


Vyvěšeno: 3. 1. 2022
Sejmuto: