Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 6. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 5/2023
6. Výsledek hospodarění obce Olší za rok 2022
7. Schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2022
8. Schválení Roční účetní závěrky obce Olší za rok 2022
9. Schválení Roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2022
10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SP/41/2023 – „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „Sever“ II.etapa“
11. Smlouva se SVK – výstavba „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „SEVER II.etapa“ – příspěvek na vypracování dokumentace
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na akci: Oprava místních komunikací v roce 2023
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na realizaci akce: Udržení provozu prodejny v Olší v roce 2023
14. Výber firmy na opravu komunikací
15. Určení členů výborů kontrolního a finančního
16. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 31. 5. 2023
Sejmuto: