Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 6. 4. 2023 od 19 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření 1, 2, 3/2023
6. Závěrečný účet SVK Žďársko
7. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2023
8. Směna pozemků v k. ú. Klokočí (obec Olší, Lahoda Vlastimil, Bradáčová Gabriela)
9. Směna pozemků v k. ú. Olší u Tišnova a v k. ú. Klokočí (obec Olší, Vojta Jaroslav a Vojtová Marie – Klokočí)
10. Pronájem pozemku v v k. ú. Olší u Tišnova
11. Projednání nabídek na parkovací stání u školy v Olší, na parkovací stání u hasičky v Olší, oprava zdi u hrbitova v Olší, oprava střechy nad stolárnou a kovárnou a na opravy komunikací v obci
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 29. 3. 2023
Sejmuto: