Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 7. 12. 2023 od 18:30 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 11/2023
6. Návrh – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení parc.č. 222/2 p. Jaitner + vyjádření ke stavbě
7. Stanovy Mikroregionu Pernštejn – změna po vystoupení Doubravníku, Návrh Rozpočtu a Návrh Střednědobého výhledu Mikroregionu Pernštejn
8. TS Bystřice – Příloha č. 15 smlouvy o dílo č. 26/2010 /zajištění nakládání s komunálním odpadem
9. Vyhlášky obce – stanovení poplatků na rok 2024
10. Smlouva č. SFP/76/2023 se SVK „Olší u Tišnova – prodloužení vodovodu do místní části Klokočí“
11. Návrh střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočet na rok 2024 – DSO Tišnovsko
12. Schválení finančního daru – Podpora venkovských prodejen (prodejna v Olší)
13. Schválení střednědobého výhledu a rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
14. Schválení rozpočtu obce Olší na rok 2024
15. Inventarizace obce k 31.12.2023
16. Dodatečné přispěvky a žádosti
17. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 29. 11. 2023
Sejmuto: