Záměr o pronájmu prostor pro komerční účely

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor (cca 21 m2) v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova. Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 27. 5. 2024
Sejmuto:

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024

Starosta obce Olší na základě § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 • Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  v pátek dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
 • Podrobnější informace (stáhnout)

   


  Vyvěšeno: 21. 5. 2024
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 16. 5. 2024 od 18:30 v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 4/2024
  6. Schválení závěrečného účtu obce Olší za rok 2023
  7. Schválení roční účetní závěrky obce Olší za rok 2023
  8. Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2023
  9. Projednání zadávací dokumentace na akci Olší-sever II.
  10. Dodatečné příspěvky a žádosti
  11. Diskuse, závěr

  Vyvěšeno: 8. 5. 2024
  Sejmuto: