Záměr o pronájmu prostor pro komerční účely

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor (cca 21 m2) v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova. Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 27. 5. 2024
Sejmuto: