Záměr o směně částí pozemků parc. č. 303/20, 303/19, 309/4 v k. ú. Olší, schválený na zastupitelstvu obce Olší dne 31. 5. 2013 (stáhnout).