Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji části pozemku p. č. 128 v k. ú. Klokočí u Olší o výměře 339 m2 dle geometrického plánu č. 91-76/2016.

Geometrický plán (stáhnout)