Změna rozpočtové skladby dle novely vyhlášky č. 463/2016 Sb.

Z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna dne 30.12.2016 ve Sb. zákonů ČR jako vyhláška č. 463/2016 Sb. dochází ke změně rozpočtové skladby pro rok 2017. Mění se pouze číslo položky a dochází ke zpřesnění názvů a náplní daňových příjmů položek 1111 až 1113, nemající vliv na jejich stávající použití. Objem na účtech se nemění.

Novela rozpočtové skladby (stáhnout)

V Olší, dne 23. 2. 2016


Vyvěšeno: 23. 2. 2016
Sejmuto: