Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 534/17, k. ú. Klokočí u Olší, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 534/6, k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu 99-298/2019, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 2. 12. 2019

Sejmuto: