Záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14 v k. ú. Olší u Tišnova. Jedná se o pronájem části střešního pláště pro telekomunikační zařízení pro společnost Netcom Solution, s.r.o, IČ 03760201

V Olší, 2. 12. 2019


Vyvěšeno: 2. 12. 2019
Sejmuto: