Záměr o směně pozemků v k. ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků v k. ú. Litava dle geometrického plánu č. 98-128/2020 mezi obcí Olší a Vladimírem Čepičkou, bytem Doubravník 297. Konkrétně se jedná o směnu dílu „c“ ve vlastnictví Vladimíra Čepičky, za díl „e“ ve vlastnictví obce Olší.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 8. 2. 2021
Sejmuto: