Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

informuji:

pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I.kolo) a případné II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu obce Oší, Olší č. p. 65

Dále na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou

V Olší dne 23. 11. 2022


Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 24. 11. 2022 od 19:00 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2022
6. ZŠ a MŠ Olší: rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024-26
7. Projednání priorit rozpočtu obce Olší na rok 2023
8. Havelkova chata – odkup
9. Jurečka – předbezný souhlas s provozovnou v Olší a umístění bezodtokové jímky
10. Žádost o změny ÚP Olší (Zemánek, Křehlíková)
11. Oprava (upřesnění) usnesení o přijetí dotace
12. Oprava komunikace na Litavě
13. Diskuse, závěr

V Olší, 16. 11. 2022


Vyvěšeno: 16. 11. 2022
Sejmuto: