Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 24. 11. 2022 od 19:00 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2022
6. ZŠ a MŠ Olší: rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024-26
7. Projednání priorit rozpočtu obce Olší na rok 2023
8. Havelkova chata – odkup
9. Jurečka – předbezný souhlas s provozovnou v Olší a umístění bezodtokové jímky
10. Žádost o změny ÚP Olší (Zemánek, Křehlíková)
11. Oprava (upřesnění) usnesení o přijetí dotace
12. Oprava komunikace na Litavě
13. Diskuse, závěr

V Olší, 16. 11. 2022


Vyvěšeno: 16. 11. 2022
Sejmuto: