Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 6. 2022 od 18:30 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2022
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni „Olší, obnova NN“
7. Schválení smluv s JMK (dotace)
8. Vydání změny č. II ÚP Olší
9. Nabídky na opravu komunikace na Litavě
10. Pronájem pozemků p.č. 578/5, 8 a 317/3 a dále částí pozemků p.č. 43 a 617/1, vše v k. ú. Litava
11. Nábídka na odkup Havelkovi chaty
12. Projednání cen nájmů na další roky
13. Diskuse, závěr

V Olší, 14. 6. 2022


Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Sejmuto: