Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2023 od 18:30 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2023
6. Smlouva č. SFP /36/2023 – SVK Stavba „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava
7. Směna pozemků 12/10, 12/11 a 28/67 mezi panem Veselým a obcí Olší
8. Projednání nabídky T.M.V. spol. s.r.o na ukončení (šachtu) vodovodního řádu v Klokočí
9. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Sejmuto: