Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Olší u Tišnova pro výstavbu nové trafostanice

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 28/69, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 28/1, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 202-8274/2023, zhotoveným společností ADITIS s.r.o. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 1. 2024

Sejmuto: