Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

I v letošním roce dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
Olší – 1
Litava – 2
Klokočí – 3
Rakové – 4
.

Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je 600 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 600 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 100 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 150 Kč.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 2. 2024 od 18:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2023 a 1/2024
6. Projednání prodeje pozemku p. č 28/69, k. ú Olší u Tišnova, trafostanice EG.D + kupní smlouva č. 13182023
7. Inventarizace obce a Zš a Mš Olší
8. Projekt nová školka – informace
9. Žádost o pronájem obecních prostor v budově Olší č. 28
10. SVK – převod investorství, lokalita Olší sever
11. Dodatečné přispěvky a žádosti
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 6. 2. 2024
Sejmuto:

Záměr o pronájmu části obecní budovy

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá místnost obecního úřadu). Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 2. 2. 2024
Sejmuto: