Rozhodnutí o úmístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby – přístřešek pro skot a vodovodní přípojka
Olší (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 232/15(ostatní plocha, manipulační plocha), 232/18(ostatní plocha, manipulační plocha) a na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru parc.č PK 336/1 v katastrálním území Olší u Tišnova (stáhnout)