Veřejná vyhláška – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

V souvislosti s dopravním omezením silnice II. třídy č. II/387 a místní komunikace č. 9c v úseku náměstí v městysu Doubravník dle přiložené grafické přílohy – „II/387 Doubravník – oslava 140. výročí založení SDH“ zpracované společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice z května 2019 se stanovuje přechodná úprava provozu na 22. 6. 2019 od 12 do 17 hodin.

Veřejná vyhláška (stáhnout)

Dopravní značení (stáhnout)


Vyvěšeno: 6. 6. 2019
Sejmuto: