Výzva k podání cenové nabídky

Obec Olší, zastoupena starostou ing. Martinem Pavlíčkem, vyhlašuje zadávací řízení na akci: Oprava místních komunikací v Olší – I. etapa

  • předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce (zakázka na stavební práce malého rozsahu – do 6 mil. Kč bez DPH)
  • jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách formou výzvy min. 3 uchazečům k podání cenové nabídky
  • předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 0,8 mil. Kč bez DPH
  • další dodatečné informace sdělí ing. Martin Pavlíček, starosta obce

Příloha:
Rozpočet (stáhnout)


Vyvěšeno: 3. 6. 2021
Sejmuto: