Záměr o pronájmu části obecní budovy

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá místnost obecního úřadu). Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 2. 2. 2024
Sejmuto: