Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 2. 2024 od 18:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2023 a 1/2024
6. Projednání prodeje pozemku p. č 28/69, k. ú Olší u Tišnova, trafostanice EG.D + kupní smlouva č. 13182023
7. Inventarizace obce a Zš a Mš Olší
8. Projekt nová školka – informace
9. Žádost o pronájem obecních prostor v budově Olší č. 28
10. SVK – převod investorství, lokalita Olší sever
11. Dodatečné přispěvky a žádosti
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 6. 2. 2024
Sejmuto: