Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 16. 5. 2024 od 18:30 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 4/2024
6. Schválení závěrečného účtu obce Olší za rok 2023
7. Schválení roční účetní závěrky obce Olší za rok 2023
8. Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2023
9. Projednání zadávací dokumentace na akci Olší-sever II.
10. Dodatečné příspěvky a žádosti
11. Diskuse, závěr

Vyvěšeno: 8. 5. 2024
Sejmuto: